Kiểm tra tên miền

Hãy nhập tên miền cần kiểm tra

           Nhập tối đa 10 tên miền
          Lựa chọn loại tên miền
          Kiểm tra* Mỗi tên miền cách nhau bằng dấu phẩy (,)
* Không nhập phần mở rộng phía sau tên miền như .com, .vn ...
* Nhập tối đa 10 tên miền
* Tên miền .name.vn + hosting K200 chỉ với 32k/tháng).

Tên miền .idn.vn (internationalized domain name) là tên miền đa ngôn ngữ thuộc tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung. Tên miền .name.vn là thương hiệu cá nhân trên mạng chỉ dành cho cá nhân đăng ký và chỉ được phép đăng ký tên miền trùng với tên cá nhân trên CMND. Tất cả các tên miền sau khi đăng ký xong vui lòng gửi lại bản khai đăng ký kèm bản sao CMND để hoàn tất thủ tục (có thể gửi qua email). Tên miền chỉ được xét duyệt sau khi nhận đủ hồ sơ.
Dịch vụ miễn phí
Miễn phí Tài khoản quản lý trực tuyến tên miền. Miễn phí dịch vụ tự động gia hạn tên miền.
Miễn phí dịch vụ khóa, mở khóa tên miền. Miễn phí Thay đổi chủ thể
Miễn phí DNS servers/Dyn DNS servers và tài khoản quản trị DNS với đầy đủ tính năng, không hạn chế số lượng tên miền con (Sub-Domains). Miễn phí đăng ký DNS riêng đi theo tên miền (dạng ns1.yourdomain.com, ns2.yourdomain.com,...).
Miễn phí dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền. Miễn phí Chuyển tên miền về hoặc chuyển đi.
Miễn phí tài khoản quản lý tên miền với nhiều tính năng, cho phép đăng ký và gia hạn tên miền, hosting và dịch vụ đi kèm hoàn toàn tự động. Miễn phí Hỗ trợ online 24/7.
DNS với đầy đủ tính năng, không hạn chế số lượng tên miền con (Sub-Domains)
Quy định đăng ký tên miền
  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org, chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
  • Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .vn, .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số trường hợp đặc biệt theo tên địa danh nơi họ sống và làm việc.
  • Công ty được phép đăng ký tên miền .vn, .com.vn, .biz.vn, .net.vn, pro.vn, .info.vn.
  • Viện nghiên cứu, viện đào tạo, trường đại học, trường trung học, trường dạy nghề, trường phổ thông, các trung tâm đào tạo được phép đăng ký tên miền .edu.vn.
  • Tổ chức y tế được phép đăng ký tên miền .health.vn.
  • Cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương được phép đăng ký .gov.vn.
  • Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội được phép đăng ký .org.vn.
  • Tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép đăng ký .int.vn.
  • Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu được phép đăng ký .ac.vn.
  • Tên miền quốc tế: công ty hoặc cá nhân đều được phép đăng ký.